انتشار فیلمی از خشونت افراد حماس علیه زنان در حمله هفتم اکتبر حماس

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۳