تعلیق بسیاری از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی به ایران

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۳۱