برگزاری جلسه کابینه جنگ اسراییل درباره حمله قریب‌الوقوع ایران به اسراییل

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴