کشتار سیستماتیک نظامیان حکومت پیشین افغانستان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲