آیا آتش بس موقت بین اسرائیل و حماس اتفاق خواهد افتاد؟

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱