مهرداد فرهمند: به نظر نمی‌رسد که اسرائیل این طرح را قبول کند

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸