حامد اسماعیلیون: ما مخالف عادی‌ کردن رابطه با جمهوری اسلامی هستیم، وقتی ده‌ها پرونده خونین در آن وجود دارد