ارزیابی حسین آرین، کارشناس مسائل نظامی از حمله موشکی روسیه به مرکز اوکراین

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰