فاطمه سپهری: تنها راه پایان این خشونت عبور از جمهوری اسلامی است