هدف فرانسه شروع مذاکرات برای تعیین مرز مورد مناقشه بین لبنان و اسرائیل است

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۴