انتشار فیلمی از حمله هفتم اکتبر حماس، بازتاب گسترده‌ ای از در اسراییل به دنبال داشت

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۳