کمک دولت استرالیا به تغذیه کودکان

دولت استرالیا در طرحی آزمایشی به والدین در انتخاب تغذیه سالم برای کودکان خردسال کمک می‌کند. این طرح در سه مرحله، تغذیه والدین و کودکان را از سه ماهه دوم بارداری به مدت هزار روز ارزیابی و حمایت می‌کند گزارش علیرضا محبی، ایران اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵