پلمپ ۷۷ هتل، مرکز گردشگری، اقامتگاه و مرکز بوم‌گردی به دلیل رعایت نکردن حجاب

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲