وقتی مردم در سال گذشته شعار دادند «زاهدان چشم و چراغ ایران» موضوع برای خامنه‌ای خطرناک شد

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸