سرنوشت اداره نوار غزه پس از پایان جنگ

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹