تکرار اظهارات خامنه‌‌ای از سوی ظریف

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷