تشدید تنش میان اسراسیل و حزب‌الله

آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل میگوید جهان تحمل تبدیل شدن لبنان به غزه‌ای دیگر را ندارد. بررسی این موضوع در گفت‌وگو با مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش از دانشگاه علم و فناوری میزوری و مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱