ادعای نواز شریف، مبنی بر پیروزی در انتخابات پاکستان

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰