جزئیات و آخرین‌های روز چهل و پنجم جنگ حماس و اسرائیل

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹