اتحادیه اروپا استفاده حماس از بیمارستان‌ها را به عنوان سپر انسانی محکوم کرد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲