بیانیه جمعی از وکلای ایرانی؛ سازمان ملل در ایران همه‌پرسی برگزار کند