ماموران امنیتی با ضبط پاسپورت صدف عسگری مانع از حضور او در یک پروژه سینمایی در ترکیه شدند

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱