عبور اولین محموله کالا از روسیه به عربستان سعودی از طریق کریدور حمل و نقل مسکوـ تهران

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۷