فعالین جنبش زنان، انقلاب زن، زندگی، آزادی را انقلاب زنانه علیه هر شکلی از ارتجاع خواندند.

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴