آرمان سنگی، زندانی سیاسی سابق سه ماه پس از آزادی‌اش از زندان درگذشت

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴