انجمن جهانی قلم و اتحادیه اروپا خواستار آزادی نرگس محمدی شدند

انجمن جهانی قلم و اتحادیه اروپا خواستار آزادی نرگس محمدی شدند. مدیر اجرایی انجمن جهانی قلم با محکوم کردن حکم جدید زندان برای نرگس محمدی، محاکمه او را ساختگی و به قصد انتقام‌گیری دانسته است. گفت‌وگو با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲