گزارش رسانه آمریکایی در مورد استفاده از پهپاد شاهد ساخت ایران در حمله به پایگاه آمریکا

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰