بیانیه گروه ۲۰ در روز نخست اجلاس هند؛ اجتناب کشورها از محکوم کردن روسیه در جنگ اوکراین

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸