انتخاب خامنه‌ای برای جانشینی رئیسی

انتخاب خامنه‌ای برای جانشینی رئیسی؛ شورای نگهبان ترکیب لازم را برای تعیین یکی از دو گزینه مورد نظر خامنه ای فراهم کرد گفت‌وگو با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۰