اعضای گروه ۲۰ از محکوم کردن روسیه در حمله به اوکراین اجتناب کردند

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹