حمله اسرائیل به«بعلبک» در عمق خاک لبنان

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷