آخرین‌ها از ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق گذرگاه نیتسانا به سوی غزه؛

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸