آیا تاکتیک جمهوری اسلامی در مورد جنگ حماس و اسرائیل تغییر کرده است؟

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷