بررسی احتمال دخالت جمهوری اسلامی در این حمله پهپادی

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴