آیا هلی‌کوپتر رئیس جمهور ایران قبل از پرواز مورد بررسی فنی قرار گرفته است؟

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰