نماینده پارمان اروپا: مردم ایران دشمنی به غیر از حکومت دشمنی دیگری هم دارند و آن سکوت ماست

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲