پیشنهادات رئیسی مبنی بر ارسال تسلیحات نظامی به گروه‌های فلسطینی و تحریم اسرائیل

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰