تقویت نظامی نیروهای امریکا در خلیج فارس برای مقابله با تهدیدهای سپاه پاسداران

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸