مراد ویسی: جمهوری اسلامی شرایط را برای یک رئیس جمهور از سپاه، مهندسی و فراهم کرده است

مراد ویسی، ایران اینترنشنال: جمهوری اسلامی شرایط را برای یک رئیس جمهور از سپاه، مهندسی و فراهم کرده است

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷