ناو هواپیمابر آیزنهاور به همراه یک ناوگروه وارد دریای سرخ شد.

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴