ارسال تجهیزات نظامی آلمان به اسرائیل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴