فشار گروه ۷ برای ایجاد وقفه‌ای کوتاه در جنگ حماس و اسراییل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷