دلار سی و یک هزار تومان؛ رییسی: تورم کنترل شده و اقتصاد ایران با ثبات است