قطر درحال مذاکره برای آزادی تعدادی از گروگان‌ها در ازای وقفه‌ای کوتاه در جنگ است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷