عدم پذیرش پیشنهاد صلح از سوی اسراییل؛ رد کامل پیشنهاد یا چانه‌زنی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸