ایرانیان ایالات متحده به یاد جان‌باختگان چند ماه گذشته به مناسبت نوروز دور هم جمع می‌شوند