صدراعظم آلمان: موجودیت اسرائیل امری قطعی و غیرقابل خدشه است

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷