یوآو گالانت، وزیر دفاع اسراییل، از اتحاد با آمریکا می‌گوید

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴