انتقادها به میزبانی امارات متحده عربی برای اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳