گزارش مریم رحمتی، خبرنگار ایران اینترنشنال از آخرین وضعیت سلامتی سلمان رشدی